Oferta

Podstawowy zakres działalności PPHU Niziński to:

  • roboty ziemno-budowlane
  • wyburzenia oraz rozbiórki budynków
  • przygotowanie terenu pod inwestycję (wykopy, niwelacja, plantowanie, utwardzanie)
  • sortowanie i przesiewanie materiałów (gruz, piach, ziemia, kruszywa, żwir itp.)
  • sprzedaż kruszyw, piasku, ziemi, żwiru, betonu, pospółki
  • usługi koparką, ładowarką
  • usługi transportowe

Gdzie nas znajdziesz

P.P.H.U. NIZIŃSKI Grzegorz Niziński

Ul. Sosnowa 14
05-532 Tomice

Zapraszamy do kontaktu

22 727 58 92
501 159 998
511 443 333
501 189 191

pphu.nizinski@wp.pl