Produkty

 1. Piach:
  • piach wiślany sortowany oraz niesortowany
  • piach podsypkowy
  • piach zasypowy
  • piasek kwarcowy biały do tynków na tzw. szlichtę
  • piach kopalniany pod kostkę
  • piach 0-2 mm, 0-4 mm oraz inne
  • piasek do mixokreta
  • piasek do piaskownic z atestem higienicznym
 2. Pospółka kopalniana oraz rzeczna
 3. Kruszywo betonowe 0-63 mm, 4-63 mm
 4. Kruszywa naturalne m.in.:
  • miał kwarcytowy 0-4mm
  • mieszanka 0-31,5 mm
  • kliniec 4-31,5 mm
  • mieszanka 0-63mm
  • tłuczeń 31,5-63mm
  • grys 2-8 mm
  • grys 8-16mm
 5. Żwir m.in.: Żwir 2-8 mm, 2-16mm, 8-16mm, 16-32mm
 6. Ziemia ogrodowa przesiewana, torf, ziemia niesortowana

Gdzie nas znajdziesz

P.P.H.U. NIZIŃSKI Grzegorz Niziński

Ul. Sosnowa 14
05-532 Tomice

Zapraszamy do kontaktu

22 727 58 92
501 159 998
511 443 333
501 189 191

pphu.nizinski@wp.pl