Usługi

  • roboty ziemno - budowlane,
  • wyburzenia oraz rozbiórki budynków
  • przygotowanie terenu pod inwestycję (wykopy, niwelacja, plantowanie, utwardzanie)
  • sortowanie i przesiewanie materiałów (gruz, piach, ziemia, kruszywa, żwir itp.)
  • usługi koparkami kołowymi CAT 316C, CAT 318 C, Eder
  • usługi ładowarką Ł-34
  • usługi transportowe: wywrotki -trzy i -cztero osiowe Man, Mercedes o ładownościach 18 i 28 ton, ciągniki siodłowe Volvo, naczepy do przewozu do materiałów sypkich (granulaty, mączki, suche zaprawy, cement), naczepy samowyładowcze (patelnie) 27 m3, betonomieszarki (gruszki)

Gdzie nas znajdziesz

P.P.H.U. NIZIŃSKI Grzegorz Niziński

Ul. Sosnowa 14
05-532 Tomice

Zapraszamy do kontaktu

22 727 58 92
501 159 998
511 443 333
501 189 191

pphu.nizinski@wp.pl